Verdergaan naar hoofdinhoud
Banner_Indoorpol
Zoeken
Onthaal
Methodologie
Micro-organismen
Woning
Gebouwen en kantoren
Andere omgevingen
Infofiches
  
Indoorpol > Woning > Paginas > Type 2  

Vochtproblemen en schimmelcontaminatie in de woning : sanering type 2

Naast de aanwezigheid van schimmelsporen afkomstig uit de buitenlucht, kan de woning ook in mindere of meerdere mate vochtproblemen vertonen. Deze problemen kunnen zowel te wijten zijn aan het gebouw zelf, als aan de slechte levensomstandigheden, of aan beide factoren samen. Deze vochtproblemen bevorderen de groei van schimmels binnenshuis.

Levende schimmels scheiden vluchtige organische stoffen (VOS) af tijdens hun groei en ontwikkeling. In dit geval kan het gebruik van fungiciden tijdens de sanering van het gebouw weliswaar de ontwikkeling van deze schimmels stoppen, doch zullen de fungiciden niet lang actief blijven indien de vochtproblemen onopgelost blijven. In de meeste gevallen volstaat drooglegging om de schimmelgroei en de uitbreiding ervan te stoppen. Bij deze sanering wordt er inderdaad in de eerste plaats gezorgd om verdere groei en verspreiding in de woning te vermijden. Deze stap is uiterst belangrijk. Bij om het even welk fungicide wordt er een compromis gemaakt tussen maximale doeltreffendheid en minimale toxiciteit, soms met een werkzaamheid van meerdere jaren.

Vervolgens moet men eraan denken de verschillende plaatsen te saneren door een maximum aantal levende of afgestorven kiemen en overblijfselen te verwijderen, aangezien zij soms een aanzienlijk reservoir van allergenen vormen : dit is de fase van de verwijdering. Deze fase bestaat uit een grondig stofvrij maken van de verschillende ruimten alsook meubels, gordijnen, boeken, enz. … .

Praktisch gezien betekent dit :

1.      Primaire sanering van het gebouw ( zie tabel hieronder)

De omvang van de saneringsprocedure zal afhangen van de omvangrijkheid van de contaminatie. “Santé Canada” stelt een praktische evaluatieschaal voor van de schimmelcontaminatie en de bijhorende saneringsmaatregelen. Deze eenvoudige evaluatiemethode is gebaseerd op de omvang van de zichtbare contaminatie in de verschillende kamers. Zo worden er drie verschillende contaminatieniveaus gedefinieerd, elk met een overeenstemmende saneringsprocedure. Hier werden enkele opmerkingen (in het cursief) aan toegevoegd.


Sanering type 2 en schimmelanalyse van de lucht tijdens de werkzaamheden (WTCB/WIV)
 
    
   

Besmettingsniveau

Saneringsmaatregelen en voorzorgen

In elk geval moet men beginnen met het oplossen van de vochtproblemen en hierbij rekening houden met de tijd die nodig is om de materialen goed te laten drogen

Niveau 1 :

 

Zichtbare contaminatie < 0,3 m2

Lichte contaminatie :

- In dit geval kan men zelf de besmette oppervlakken reinigen met een detergent-oplossing.

- In het geval dat ook het behang besmet is, verwijdert men voorzichtig de besmette stukken en verpakt men deze vervolgens in een afsluitbare plastic zak.

·      - Materiaal dat moeilijk te verwijderen is, wordt best bedekt met een verflaag of vernis ; op die manier worden de sporen en filamenten die achterblijven na reiniging gefixeerd (ingekapseld).

Individuele bescherming : Dragen van een P3-masker, veiligheidsbril en rubberen handschoenen.

Niveau 2 :

 

0,3m2 < Zichtbare contaminatie < 3m2

Matige contaminatie :

Voorbereiding van de werkplaats (werf)

- In dit geval is het noodzakelijk om meubels en het linnen, enz. te beschermen of zelfs nog beter te verwijderen en het lokaal voor het starten van de werken zodanig af te sluiten dat de andere delen van de woning niet besmet kunnen worden.

·       - Alle mogelijke openingen afsluiten (met tape ter hoogte van de deuren en de ramen)

·        -  Het onder lage (negatieve) druk brengen van het lokaal met behulp van een stofzuiger met HEPA-filter die lucht naar buiten afzuigt wordt aanbevolen, maar is volgens ons niet noodzakelijk.

 Werkplaats :

- Poreuze materialen zoals besmet behangpapier, gipsplaten en wandbetimmering worden verwijderd, evenals zwaar besmet gips-plamuursel aangezien schimmels zich dieper in deze poreuze materialen kunnen vestigen.

De besmette gladde oppervlakken worden gereinigd met een detergent oplossing.

·      -  Het afval wordt verpakt in hermetisch gesloten zakken.

·       - Tot slot worden de werken beëindigd met een grondige reiniging van het lokaal (Stofzuiger met HEPA-filter, detergent oplossing)

·       - Beschermende kledij wordt verwijderd in een plastic zak.

Individuele bescherming : Het dragen van een P3-masker, veiligheidsbril en rubberen handschoenen, alsook wegwerpbare beschermende kledij (werkpak en schoenbeschermers in geplastificeerd papier).

Controle : een mycologisch onderzoek voor het terug in gebruik nemen van het desbetreffende lokaal is aan te raden.

Niveau 3 :

 

Zichtbare contaminatie > 3 m2

Hoge graad van contaminatie :

Voorbereiding van de werkplaats :

- Meubels en andere moeilijk te ontsmetten voorwerpen (linnengoed, stoffen zetels) worden onmiddelijk naar buiten gebracht (wel opletten dat de andere kamers niet besmet worden). Indien dit niet mogelijk is, zouden deze voorwerpen hermetisch verpakt moeten worden met fijne plastic zeilen. Dit is enkel tijdelijk. Wat weggegooid kan worden, moet dan ook weg (vooral linnen). Het overige wordt tijdelijk gestockeerd om daarna gereinigd te worden.

·     - Het lokaal moet vervolgens zodanig geïsoleerd worden en klaargemaakt voor het aanvatten van de werken zodat de andere kamers niet gecontamineerd kunnen worden (aanbrengen van een luchtsluis).

·      - Alle openingen afsluiten (ter hoogte van deuren en ramen met kleefband) en een luchtsluis uit plastic zeil voor de deur voorzien.

·      - Het onder lage (negatieve) druk brengen van het lokaal met behulp van een industrieel systeem, gebruikt voor het verwijderen van asbest op werkplaatsen. Dit vermijdt contaminatie van de andere kamers alsook van de aanpalende woningen.

Werkplaats :

·                     De gecontamineerde oppervlakken worden op dezelfde wijze behandeld als bij een niveau 2 contaminatie ;

·                     Afval en beschermende kledij worden hermetisch verpakt in een gesloten plastic zak.

·                     In dit stadium wordt nieuwe beschermende kledij gebruikt ;

·                     Voor het heringebruikname moet het lokaal gereinigd worden (stofzuiger met HEPA-filter).

·                     Iedere afvalzak moet vervolgens nog een tweede keer verpakt worden in een hermetisch gesloten zak voor verwijdering.

·                     Deze reinigingsactie wordt afgesloten met het verwijderen en verpakken van de beschermende kledij voor de heringebruikname van het lokaal.

Individuele bescherming :

Het dragen van een masker P3 (+ chemisch masker bij ernstige contaminatie), veiligheidsbril en rubber handschoenen, alsook wegwerpbare beschermende kledij (pak en schoenbeschermers in geplastificeerd papier).

Controle :

Een mycologisch onderzoek voor het terug in gebruik nemen van het desbetreffende lokaal is aan te raden.

Opmerking :schimmelcontaminatie is niet altijd zichtbaar en zelfs wanneer dit wel het geval is kan de ware omvang van de besmetting onderschat worden. Vaak is het noodzakelijk beroep te doen op een gespecialiseerd labo.

                                                                
  

2.      Secundaire sanering van het gebouw, voor het opnieuw in gebruik te nemen van de lokalen

De lokalen moeten grondig gereinigd worden. Voor de werkplaatsen van niveau 2 en zeker van niveau 3, zijn verschillende opeenvolgende reinigingen met telkens een interval van verscheidene dagen nodig, om het stof en de kiemen die bij elke reinigingsactie terug in de lucht worden verspreid volledig te verwijderen. 

3.      Ontsmetting van het meubilair en van de voorwerpen

Ontsmetting van meubels en voorwerpen gebeurt best in een hiervoor voorzien lokaal (gesloten ruimte met negatieve luchtdruk zoals op werkplaatsen van niveau 3, met individuele bescherming van niveau 3). Deze reinigingsactie bestaat uit een grondig verwijderen van alle stof, met behulp van een industriële stofzuiger uitgerust met HEPA-filter. Vlakke oppervlakken worden schoongemaakt met een vochtige zachte doek. Bepaalde stoffen voorwerpen en matrassen in besmette lokalen van niveau 3 moeten verwijderd en vervangen worden.