Verdergaan naar hoofdinhoud
Banner_Indoorpol
Zoeken
Onthaal
Methodologie
Micro-organismen
Woning
Gebouwen en kantoren
Andere omgevingen
Infofiches
  
Indoorpol > Woning > Paginas > Schimmels en vochtige gebowen  


Schimmels en vochtige gebouwen

Schimmels in de woning

‘Huisschimmels’ ontwikkelen zich in overvloed in vochtige, nauwelijks verluchte en verlichte omgevingen. Kelders vormen om die reden een uitgelezen plaats voor talloze schimmelsoorten. Toch is vastgesteld dat de schimmelflora in gebouwen in de afgelopen 30 jaar enorm is gediversifieerd.  

In een studie die door het WIV in België werd geleid, zijn significante hoeveelheden Cladosporium sphaerospermum geïsoleerd in de lucht van meer dan 60% van de onderzochte woningen, alsook Aspergillus versicolor in 76%, Alternaria alternata gr. in 38%, Penicillium spp. in 47% en Stachybotrys chartarum (syn.: S. atra) in 17% van die woningen.

 De overmatige isolatie na de oliecrisis in het begin van de jaren 1970 in combinatie met veranderingen in de levenswijze, zoals het veelvuldig douchen en het ondoordachte gebruik van nieuwe materialen, hebben geleid tot vochtige woningen van kelder tot zolder en daardoor ook tot ideale omstandigheden voor de ontwikkeling van schimmels.

Bovendien worden steeds meer gezinnen ertoe gedwongen om hun intrek te nemen in ‘mensonwaardige’ woningen, die een gevaar voor hun gezondheid vormen. De mate van verontreiniging door schimmelvorming is in sommige woningen bijzonder hoog.

 

Voorbeeld van verontreiniging door schimmelvorming in de Brusselse woning 

In de periode 2001-2004 heeft de Regionale Cel voor Interventie bij Binnenluchtvervuiling (RCIB) van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) op medisch verzoek 444 woningen onderzocht. Om de oppervlakte aangetast door schimmels in woningen te meten, maakte de RCIB in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) gebruik van een eenvoudige schaal. In functie van de omvang van de zichtbare schimmelvorming kreeg elke onderzochte ruimte van de woning een cijfer van 0 tot 3.

0: geen zichtbare schimmels
1: < 0,3 m2
2: van 0,3 tot 3 m2
3: > 3 m2
 

De vaststellingen, zoals we op grafiek 1 kunnen zien, zijn zorgwekkend. De resultaten op de grafiek hiernaast geven een beeld van de vastgestelde schimmelvorming: 59% van de onderzochte woningen vertoonden verschillende mate van zichtbare schimmelvorming, in 22% van deze woningen bedekten de schimmels meer dan 3 m2 van ten minste één ruimte!

Bovendien kunnen er niet zichtbare schimmels zijn onder lambriseringen, in valse plafonds of holle scheidingswanden en onder vast tapijt maar ook andere contaminanten zoals bacteriën en mijten, waarvan de vermenigvuldiging door vocht wordt bevorderd.

Ook meubels kunnen door schimmels worden aangetast. Het gaat dan meestal om de achterkant van meubels die tegen of dichtbij vochtige muren staan, matrassen en zetels evenals wasgoed en schoenen (leer) in kasten, vochtig papier of karton en hout opgestapeld in een vochtige plaats zoals de kelder, enz.

 Fenêtre et moisissures
Foto 1: Voorbeeld van schimmelvorming rond een vochtig raam in een kinderkamer (Foto RCIB)
 
Grafiek. 1: Percentage woningen met zichtbare schimmels op de muren. Deze resultaten werden bekomen na onderzoek door de RCIB van 444 woningen in de periode 2001-2004