Verdergaan naar hoofdinhoud
Banner_Indoorpol
Zoeken
Onthaal
Methodologie
Micro-organismen
Woning
Gebouwen en kantoren
Andere omgevingen
Infofiches
  
Indoorpol > Andere omgevingen > Gedeelde documenten > ziekenhuis  

Invasieve mycosen

De gezondheidsproblemen die schimmels binnenshuis kunnen veroorzaken, zijn vaak van allergische of toxische oorsprong. In ziekenhuisomgevingen kunnen sommige soorten echter verantwoordelijk zijn voor invasieve mycosen. Dit is een ernstige maar gelukkig een eerder zeldzame ziekte die enkel risicovolle immuungecompromiteerde patiënten treft.

De best gekende onder deze mycosen is de invasieve aspergillose, veroorzaakt door sporen afkomstig van Aspergillus fumigatus of een andere nauw verwante soort, die profiteert van het falen van het immuunsysteem van de patiënt om het weefsel binnen te dringen. Het gaat hier om een ernstig pathologie die een mortaliteit van 80% kan bereiken.

Algemeen gezien zijn sporen van Aspergillus niet zeldzaam in de omgeving; ze worden door de lucht vervoerd en kunnen lange tijd overleven op oppervlakken waar ze neerslaan. Ze zijn een geduchte vijand in ziekenhuiseenheden waar risicopatiënten verzorgd worden: deze eenheden worden
beschermd door maatregelen zoals filtratie van de lucht, beperkte toegang en een strenge procedure wat betreft reiniging van de ruimtes.

Er werd vastgesteld dat stof, afkomstig van een bouwwerf in het ziekenhuis of in de onmiddellijke nabijheid ervan, belangrijke hoeveelheden schimmelsporen kan bevatten. Deze schimmelsporen vormen een risico op een ontwikkeling van een epidemie te wijten aan invasieve aspergillose. Daarom moet een bouwwerf in een ziekenhuisomgeving het onderwerp uitmaken van een impactstudie met evaluatie van risico's in functie van het soort werk, van de lokalisatie en van het type behandelde patiënten.
Zowel op het niveau van de bouwwerf als op het niveau van de eenheden waar hoog-risicopatiënten verblijven, moeten meestal voorzorgsmaatregelen getroffen worden.