Verdergaan naar hoofdinhoud
Banner_Indoorpol
Zoeken
Onthaal
Methodologie
Micro-organismen
Woning
Gebouwen en kantoren
Andere omgevingen
Infofiches
  
Indoorpol > Andere omgevingen > Gedeelde documenten > free  

Vrijetijdsbesteding kan meestal gedefinieërd worden als zijnde activiteiten die vrij gekozen en beoefend worden door een persoon gedurende zijn vrije tijd met als doel zich te ontspannen en zich te vermaken.

In onze moderne maatschappij neemt vrije tijd een belangrijke plaats in. Over het algemeen heeft de vrijetijdsbesteding een gunstige invloed op de nefaste gevolgen van stress. De nood om tijdelijk van bezigheid te veranderen gaat vaak gepaard met een verandering van omgeving. In bepaalde gevallen kan een persoon daardoor blootgesteld worden aan verhoogde concentraties van specifieke kiemen . Dit kan het geval zijn in bedampte ruimtes waar er een verhoogde temperatuur en vochtigheid heerst zoals in zwembaden, in hydromassagebaden, in sanitaire voorzieningen van sportverenigingen, in centra voor thalassotherapie enz. In deze druk bezochte plaatsen kan het intensieve en veelvuldige gebruik van desinfectantia en onderhoudsproducten de gezondheid schaden. Andere activiteiten die op het eerste zicht "natuurlijker" lijken, kunnen soms ook problemen veroorzaken : bv. bij het paardrijden komt de ruiter in contact met talrijke kiemen zoals schimmels en bacteriën in het stro en in het voedsel van het dier.

Niettegenstaande een individu het grootste deel van zijn tijd doorbrengt in de woon- en werkomgeving, is het in het kader van chronische pathologieën zoals allergieën eveneens nodig de microbiologische kwaliteit van de vrijetijdsomgeving te onderzoeken.