Verdergaan naar hoofdinhoud
Banner_Indoorpol
Zoeken
Onthaal
Methodologie
Micro-organismen
Woning
Gebouwen en kantoren
Andere omgevingen
Infofiches
  

Indoorpol > Gebouwen en kantoren

Vele personen werken in kantoren die uitgerust zijn met een centraal systeem voor airconditioning (HVAC).  Deze luchtverversingssystemen zijn ontworpen om zowel meer comfort te geven op klimatologisch- (temperatuur, vochtigheid) als op akoestisch gebied, maar ze worden niet door iedereen gewaardeerd.

De term "Sick Building Syndrome" of SBS wordt het meest aangehaald, waarschijnlijk omdat dit een complexe omgevingsgebonden symptomatologie kenmerkt. De zeer ruime definitie vertolkt zeer goed de multifactoriële aard van het probleem. De 5 vaakst waargenomen groepen van symptomen zijn:

  • Geïrriteerde en verstopte neus
  • Droge en geïrriteerde oogslijmvliezen
  • Droge en geïrriteerde keel
  • Droge en geïrriteerde huid
  • Algemene verschijnselen zoals migraine, lethargie en vermoeidheidstoestand leidend tot een gebrek aan concentratie

Misselijkheid, een verandering in de waarneming van geuren en smaken, hoest en fluitende ademhaling werden ook gemeld.

Allergische rhinitis en sinusitis zijn frequente aandoeningen die ongeveer 20% van de bevolking treffen. Allergische rhinitis is een ontsteking van de neusslijmvliezen met als gevolg een lopende of verstopte neus, jeuk en niezen. Allergische sinusitis is een verwikkeling van allergische rhinitis, met een purulente slijmproductie en hoest, vaak gepaard met hoofdpijn, aangezichtspijn en koorts. De oorzaken kunnen even goed fysisch (vezels, stof), als chemisch (vluchtige organische stoffen), als biologisch (dierenhaar, huismijt, kakkerlakken, schimmels) zijn.

De prevalentie van allergische astma is de laatste twee decennia gestegen en de symptomen zijn ernstiger geworden. De symptomen zijn een omkeerbare verstopping van de ademhalingswegen als gevolg van een onmiddellijke of vertraagde bronchiale ontstekingsreactie. Er zijn zeer veel risicofactoren en deze omvatten met name huisstof, wat de aanwezigheid inhoudt van de huismijt Dermatophagoides, van allergenen van kakkerlakken, schimmels en andere microrganismen. Andere factoren kunnen een verergerende rol spelen zoals sigarettenrook of sommige vluchtige organische stoffen aanwezig in bouwmaterialen, of ook nog vervuilende elementen afkomstig van buiten.

Onder de ernstige allergische aandoeningen is de extrinsieke allergische alveolitis (EAA) een ontstekingsreactie in de longen gekenmerkt door een alveolaire fibrose en een interstitiële ontsteking, met koorts, hoest en gevoel van verstikking. Deze aandoening komt voort uit een sterke en langdurige blootstelling aan uiterst kleine organische stofdeeltjes. De eerste gevallen van dit type alveolitis die in verband gebracht werden met thermofiele Actinomyceten in airconditioningsystemen werden beschreven in 1970.

Koorts van luchtbevochtigers is nog een aandoening die men kan oplopen in gebouwen uitgerust met luchtbehandelingssystemen. De symptomen zijn hoofdpijn, spierpijn, lethargie, koorts en kortademigheid. Deze symptomen worden waargenomen op de eerste dag dat men op het werk terugkeert (na een weekend of vakantie), en verdwijnen vanzelf na 24 uur, ondanks een voortdurende blootstelling in dezelfde omgeving. Met uitzondering van deze periodieke symptomen zijn de klinische en fysiologische verschijnselen gelijkaardig aan die van extrinsieke allergische alveolitis maar de radiografie van de longen blijft normaal. De specifieke oorzaken van luchtbevochtigerskoorts zijn nog niet bekend. Ze zijn gevarieerd en houden ongetwijfeld verband met de aanwezigheid van schimmels, bacteriën, protozoa of nematoden in het water van de luchtbevochtiger. Deze micro-organismen kunnen ernstige allergenen blijken te zijn. Ze kunnen ook toxische metabolieten produceren, zoals mycotoxines, endotoxines, en verschillende vluchtige organische stoffen waarvan sommige irriterend kunnen zijn.

Legionellose of veteranenziekte is één van de ernstigste aandoeningen die in dergelijke omgevingen kunnen worden opgelopen. Na 2 tot 10 incubatiedagen treedt de aandoening op onder de vorm van een febriele acute pneumopathie veroorzaakt door een Gramnegatieve bacterie, Legionella pneumophila. De aandoening wordt bij aanvang gekarakteriseerd door asthenie, hoge koorts (40°C), spier- en hoofdpijn, droge hoest, ademhalingsmoeilijkheden en soms met diarree en braken. De bacterie werd voor het eerst geïsoleerd in 1976 in de Verenigde Staten, tijdens een epidemie van pneumonie onder de deelnemers aan een congres van veteranen (182 gevallen, 29 doden). De bacterie was aanwezig in kleine waterdruppeltjes verspreid door het luchtbehandelingssysteem. Sindsdien werden een dertigtal Legionella soorten ontdekt. Sommige species veroorzaken minder ernstige aandoeningen, zoals de Pontiackoorts (5 uur tot 3 dagen incubatie), waarvan de klinische symptomen doen denken aan griep.