Verdergaan naar hoofdinhoud
Banner_Indoorpol

 

Zoeken
Onthaal
Methodologie
Micro-organismen
Woning
Gebouwen en kantoren
Andere omgevingen
Infofiches
  
Indoorpol > Methodologie > Methodenl > Zichtbare evaluatie  

 

Zichtbare besmetting door schimmels

De eerste taak van de onderzoeker bestaat erin de omvang van de schimmelontwikkeling in een gebouw in te schatten. In de Verenigde Staten stelt het ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 3 m2 voor als grens waarboven de besmetting hoog is. Santé Canada definieert in zijn gids voor eigenaren-bewoners een geringe zichtbare besmetting als een besmetting die minder dan 1 m2 oppervlakte bedekt en spreekt van een matige besmetting wanneer het een oppervlakte tussen 1 en 3 m2 betreft. Boven de 3 m2 wordt de besmetting als ernstig beschouwd. Het laboratorium Microvital in Quebec heeft het begrip van een geringe besmetting herleid tot een oppervlakte van 0,3 m2 , wat ons verstandiger lijkt wanneer de schimmels nog niet zijn geïdentificeerd.

Belangrijke opmerking! Het gaat hier niet om richtwaarden of drempels met betrekking tot gezondheidsproblemen maar om een middel om te evalueren en beslissingen te kunnen nemen.

 

 

Praktische evaluatieschaal voor een oppervlakte besmet door schimmels die zichtbaar zijn met het blote oog, toegepast door het WIV-Mycologie&Aerobiologie

Besmette oppervlakte

Beoordeling

Risico’s

< 0,3 m²

Geringe besmetting

Gering maar niet uitgesloten risico

0,3 m² - 3 m²

Matige besmetting

Risico dat in functie van de schimmels en de omgeving moet worden geëvalueerd

> 3 m²

Hoge besmetting

Groot risico ongeacht de aanwezige soorten schimmels

 

 

 

 

  Schimmels zijn echter niet altijd zichtbaar en zo ja, soms slechts het zichtbare deel van een veel grotere besmetting. In dat geval moet worden gepeild en verkend. Holle wanden, vloeren en alles wat verdacht lijkt moet worden geopend met alle gevolgen van dien. Ook het nemen van bodemmonsters is een vernielende techniek maar de beschadigde oppervlakte blijft beperkt. Het gebruik van de endoscoop is duurder maar bijzonder nuttig en berokkent weinig schade bij het doorboren van vloeren en holle wanden.

 Staalname bodemmonster in een holle wand met een  klokboor (Foto WIV-Mycologie&Aerobiologie)

 

 Endoscopie binnenin de bekisting van een bad

 

 

 In dit geval laten de verdachte scheurtjes in de houten plinten de onderzoeker toe om de aanwezigheid van schimmels en houtzwam vast te stellen