Verdergaan naar hoofdinhoud
Banner_Indoorpol

 

Zoeken
Onthaal
Methodologie
Micro-organismen
Woning
Gebouwen en kantoren
Andere omgevingen
Infofiches
  
Indoorpol > Methodologie > Methodenl > Lucht_copy(1)  

 Content Editor Web Part

 

1. Sédimentation sur  boîte de Petri ouverte

C'est la technique la plus simple pour mettre en évidence les micro-organismes vivants dans l'air qui nous entoure et que nous inhalons. Une boîte de Pétri, remplie d'un milieu gélosé nutritif spécifique est laissée ouverte pendant 8h. Elle est placée ensuite à incuber plusieurs jours. Il reste à dénombrer et identifier les colonies qui apparaissent à la surface du milieu.

 
Comme toute méthodes faisant appel à des milieux gélosés, seuls les germes vivants peuvent être isolé et le choix du milieu et de la température d'incubation sont déterminants.

 

Boîte pendant  prélèvement

 

Boîte après prélèvement, avec colonies bactériennes

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Sedimentatie op een glasplaatje

Deze methode is afgeleid van de vorige. Het Rodacdoosje wordt aangebracht op een glasplaatje dat 7 dagen in het te bestuderen milieu is gebleven. Het plaatje is eerst goed ontsmet met een alcoholoplossing (t0). Deze methode maakt het mogelijk om het gehalte te bepalen aan micro-organismen in het luchtstof dat gedurende een bepaalde periode is afgezet.

      

Staal in dit geval genomen met behulp van een doosje met DRBC

 

 

Doos met MEAChlooramfenicol, na incubatie gedurende 5 dagen bij 25°C

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Impactors

Het schimmelgehalte in de lucht kan preciezer worden gemeten met behulp van apparaten, impactors, die speciaal zijn ontworpen om een bepaald luchtvolume op een aangewezen draagvlak te drukken. Zoals voor de afdruk van een oppervlak kan het om een zelfklevend transparant draagvlak gaan zoals plakband of tape, wat het mogelijk maakt om te observeren, te tellen en soms snel sporen in de lucht te identificeren. Het kan eveneens een voedzame agaragar zijn waarop de sporen zullen ontkiemen na een verblijf van enkele dagen in de broedstoof, over het algemeen bij 25°C (incubatieperiode). Deze technieken moeten evenwel door een gespecialiseerd laboratorium worden uitgevoerd.    

 

Een bepaald luchtvolume wordt genomen met behulp van een impactor met een transparant zelfklevend draagvlak   Een bepaald luchtvolume wordt genomen met behulp van een impactor met agaragar
Exemple d'un impacteur portable utilisant
des lames de verre adhésives
Drie voorbeelden van impactors gebruik makend van strips op Petridozen met agaragar

Plakband na specifieke kleuring in het laboratorium: aanwezigheid van Alternaria en Cladosporium

Eerste beeld, bijvoorbeeld op agaragarstrips, verkregen na incubatie van 5 dagen bij 25°C
Definitief verkregen beeld van kolonies die specifiek onder de microscoop zijn onderzocht

   Voor en nadelen 

Resultaten uitgedrukt in aantal vastgestelde sporen/m3

Voor en nadelen 

Resultaten uitgedrukt in KVE/m3 = kolonievormende eenheid/m3

Werkelijk beeld van de besmetting maar niet altijd gemakkelijk te identificeren Vervalst beeld door de keuze van de kweekparameters (agaragar, t°) en door het verschil in groeisnelheid van de aanwezige soorten. Bovendien worden alleen levensvatbare sporen opgespoord. Daartegenover beschikken wij over levende stammen voor de identificatie en later onderzoek.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Impigermethode

De lucht wordt aangezogen en wordt door een aanvankelijk steriele vloeistof gestuwd. De verkregen oplossing wordt vervolgens op een specifieke agaragar geënt. Wanneer de besmetting hoog wordt geacht en/of de genomen hoeveelheid groot is, kan de techniek van de opeenvolgende verdunningen worden toegepast.

Deze methode is geschikt voor fel vervuilde omgevingen en voor kiemen die gevoelig zijn voor uitdroging.

 

Wasfles en pomp

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Filterapparatuur

- Apparaat met groot volume

De lucht wordt gefilterd en het stof verzameld op de filter wordt meteen in een oplossing gestoken. De verkregen oplossing wordt vervolgens op een specifieke agaragar geënt. Wanneer de besmetting hoog wordt geacht en/of de genomen hoeveelheid groot is, kan de techniek van de opeenvolgende verdunningen worden toegepast.

Deze methode is geschikt voor fel vervuilde omgevingen. De hoeveelheden die worden afgenomen kunnen groot zijn. Kiemen die gevoelig zijn voor uitdroging kunnen echter worden onderschat of zelfs onopgemerkt blijven. 

- Pompen met een klein volume 

Deze pompen maken het mogelijk om de lucht over een relatief lange periode aan te zuigen. In het algemeen draagbaar en  gemaakt om gedurende bijvoorbeeld een werkdag lucht aan te zuigen. Zij kunnen worden uitgerust met filters die het mogelijk maken om het stof en de ermee geassocieerde kiemen te bemonsteren of met absorberende patronen die de analyse van diverse chemische stoffen mogelijk maken.

 

Sartoriuspomp met agaragarfilter (30 à 100 L/min.)

 

 

Pomp met klein volume (max. 5 L/min.)

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________