Verdergaan naar hoofdinhoud
Banner_Indoorpol
Zoeken
Onthaal
Methodologie
Micro-organismen
Woning
Gebouwen en kantoren
Andere omgevingen
Infofiches
  
Indoorpol > Gedeelde documenten > onderzoek  


Onderzoek en ontwikkeling

Historiek

Sinds 1990 leidt Mycologie & Aerobiologie van het WIV verschillende onderzoeksprogramma's evenals een valorisatieprogramma met als onderwerp microbiologische besmettingen en gezondheidsrisico's op de werkvloer. Deze programma's worden door het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid (ex-DWTC) gefinancierd.

1990-1994: Airconditioning en gezondheid : evaluatie van de rol van biocontaminanten
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=HH/50/027

1995-1998: Opsporing en preventie van de pathologieën verbonden aan airconditioning in de werkplaatsen
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=ST/15

1998-2000: Internetsite en organisatie van seminaries over de microbiologische controle van gebouwen
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=PS/08

1999-2003: Validatie van microbiologische en chemische methodes voor werkplaatscontrole
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=PS/19

Sinds 2000, 3 nieuwe projecten inzake milieu & gezondheid

2000-(tot heden) In september 2000 werd op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Groene Ambulance van de RCIB (Regionale Cel voor Interventie bij Binnenluchtvervuiling) opgericht. Op verzoek van een arts gaat de RCIB in de woonplaats van de patiënt op zoek naar chemische of biologische verontreiniging die verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de gezondheidsproblemen van de patiënt. Het WIV zorgt voor de microbiologische analysen en opvolging.
Door deze samenwerking kan de binnenluchtvervuiling in woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden bestudeerd en geëvalueerd om op lange termijn een preventief actieplan voor te bereiden (advies, gedrag, behandeling, enz.).
http://www.ibgebim.be/Templates/Particuliers/Informer.aspx?id=1716&langtype=2067

2006-(tot heden) In 2006 startte, ook op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een vooronderzoek over de binnenluchtvervuiling in kinderdagverblijven. Tegen eind 2008 waren vijftien kinderdagverblijven onderzocht.

2008-2009, in het kader van het NEHAP nemen wij deel aan het project "Kinderdagverblijven", waarbij een evaluatiemiddel op punt wordt gesteld en de binnenlucht wordt geanalyseerd. https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/NEHAP1_PG/HOMEPAGE_MENU/ATTACHMENT_HIDE/RAPPORT.PDF